Annetus Ukraina elanike toetuseks

Kogusime 20.märtsi kontserdil vaba annetusena Ukraina elanike toetuseks 75 eurot.

Kandsime kogutud raha Eesti Punase Risti kontole.

Ukrainas on puudus toidust, meditsiini- ja hügieenitarvetest; katkendlik on elanike varustamine vee, elektri ja küttega. Hävinud on kodud, inimesed on peavarjuta. 

Annetusi saab veel teha:

  • Ülekandega: Eesti Punane Rist MTÜ, EE742200001180001436, selgitus Ukraina
  • Annetustelefonile helistades: 9006005 – 10 €/kõne,  9006010 – 15 €/kõne,  9006050 – 25 €/kõne

https://redcross.ee/anneta/ukraina/

Suur tänu kõigile annetajatele!