Projektid aastal 2022

Pria toetasLeader-meetme raames MTÜ Torma Kultuur projekti “Tormalaste koostöövõime suurendamine kohalikul kultuuripärandil põhinevate sündmuste korraldamisega.” summas 6902,22.

MTÜ Torma Kultuur sai 2022. aastal Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust summas 4000.- eurot projektile Hoiuruumi rajamine Torma ringtalli.

Projekti eesmärk oli elavdada isiklike ja avalike kultuurisündmuste korraldamist ajaloolises Torma ringtallis. Projektiga rajati ringtalli hoiuruum, kus on mugav hoida sündmuste korraldamiseks vaja minevaid esemeid.