Projektid aastal 2021

Torma rahvamaja sai Eesti Kultuurkapitalilt 2021. aastal toetust 760.- eurot projektile “Torma rahvamaja 110  aastapäeva sündmustesarja I sündmuse läbiviimine.”

Torma rahvamajal täitus 2022. aasta mais 110 aastat rahvamaja avamisest. Esialgu oli plaanis tähistada rahvamaja juubelit terve aasta vältel mitme ettevõtmisega, mis covid-olukorras ära jäid. Selle tõttu tähistati rahvamaja juubeliaastat ühe sündmusega 28.05.2022.

Üritus oli kaheosaline, esimeses osas tutvustati eelmise sajandi alguse seltsitegevusega seotut, mis viis rahvamaja ehituseni, räägiti Torma olulistest tegelastest, avatud on näitus, mis kajastab rahvamajaga seotut 110 aasta jooksul. Teises osas järgnes kontsert-tantsuõhtu, kus ansambel Lavassaare trio esitas eelmise sajandi esimese poole muusikat ja tantsiti ajastu seltskonnatantse.

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp toetas Torma kandi kohvikutepäeva.

Torma kandi kohvikutepäev toimus 17.-18. juulil 2021 juba teist korda.
MTÜ Torma Kultuur eestvedamisel osales seekord kahel päeval 12 kohvikut Tomast, Lullikatkult,
Vanamõisast ja Vaiatust.
Eesti Kultuurkapital toetas MTÜ Torma Kultuuri Torma kandi kohvikutepäeva korradamiseks summaga
245.- eurot.

PRIA toetas 2021. aasta juuli kuus Torma ringtallis toimunud “Kuldõun puukausis” etendust.

PRIA toetas Leader-meetme raames MTÜ Torma Kultuuri projekti ” Torma kandi koostöövalmiduse tõstmine kohalikul ajalool põhineva lavastuse välja toomine” summas 13 294 eurot.