Näitus “Peipsiveere keelerikkus”

Aprillikuus saab rahvamajas näha uut näitust “Peipsiveere keelerikkus”, mis tutvustab Peipsimaa keelelist ja kultuurilist eripära läbi erinevate piirkondlike kõnepruukide.

Teadlaste oletusel võib Peipsi järve ümbrust pidada üheks muistseks läänemeresoome keskuseks, mis viimasel paaril aastatuhandel on olnud asustatud erinevate läänemeresoome rahvastega. Neid erinevate hõimude jälgi kohtab keeles tänini. Mitmes siinses murdes on tunda eesti keelele kõige lähema sugulaskeele – vadja keele – mõjusid.

Käesolev näitus annab ülevaate Peipsi äärsetest murretest, kajastades siinseid keelelisi ja kultuurilisi eripärasid. Piirkonna murdeid tutvustavatelt stendidelt leiab ülevaate murrete ja neile iseloomulike keelejoonte kohta.

Külastusinfo telefonil 58005934.