Projektid alates 2019

Pria toetas Leader-meetme raames MTÜ Torma Kultuur projekti “Tormalaste koostöövõime suurendamine kohalikul kultuuripärandil põhinevate sündmuste korraldamisega.” summas 6902,22 eurot.

Torma rahvamaja sai Eesti Kultuurkapitalilt 2021. aastal toetust 760.- eurot projektile “Torma rahvamaja 110  aastapäeva sündmustesarja I sündmuse läbiviimine.”

Torma rahvamajal täitus 2022. aasta mais 110 aastat rahvamaja avamisest. Esialgu oli plaanis tähistada rahvamaja juubelit terve aasta vältel mitme ettevõtmisega, mis covid-olukorras ära jäid. Selle tõttu tähistati rahvamaja juubeliaastat ühe sündmusega 28.05.2022.
Üritus oli kaheosaline, esimeses osas tutvustati eelmise sajandi alguse seltsitegevusega seotut, mis viis rahvamaja ehituseni, räägiti Torma olulistest tegelastest, avatud on näitus, mis kajastab rahvamajaga seotut 110 aasta jooksul. Teises osas järgnes kontsert-tantsuõhtu, kus ansambel Lavassaare trio esitas eelmise sajandi esimese poole muusikat ja tantsiti ajastu seltskonnatantse.

MTÜ Torma Kultuur sai 2022. aastal Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust summas 4000.- eurot projektile Hoiuruumi rajamine Torma ringtalli.

Projekti eesmärk oli elavdada isiklike ja avalike kultuurisündmuste korraldamist ajaloolises Torma ringtallis. Projektiga rajati ringtalli hoiuruum, kus on mugav hoida sündmuste korraldamiseks vaja minevaid esemeid.

PRIA toetas 2021.aasta juuli kuus Torma ringtallis toimunud “Kuldõun puukausis” etendust.

PRIA toetas Leader-meetme raames MTÜ Torma Kultuuri projekti ” Torma kandi koostöövalmiduse tõstmine kohalikul ajalool põhineva lavastuse välja toomine” summas 13 294 eurot.

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupp toetas Torma kandi kohvikutepäeva

Torma kandi kohvikutepäev toimus 17.-18. juulil 2021 juba teist korda.

MTÜ Torma Kultuur eestvedamisel osales seekord kahel päeval 12 kohvikut Tormast, Lullikatkult, Vanamõisast ja Vaiatust.

Eesti Kultuurkapital toetas MTÜ Torma Kultuuri Torma kandi kohvikutepäeva korraldamiseks summaga 245.- eurot.

https://www.facebook.com/Torma-kandi-kohvikutep%C3%A4ev-108516230890109

Torma rahvamaja sai Eesti Kultuurkapitalilt toetuse

Torma rahvamaja sai 2020. aastal Eesti Kultuurkapitalilt toetuse summas 375.- eurot. Toetuse eesmärgiks oli Anna Raudkatsile pühendatud rahvakultuuriõhtu läbiviimine.
Rahvakultuuriõhtu toimus 26.09.2020 Torma naisrühma eestvedamisel juba viieteistkümnendat korda.
Seekord oli peo põhirõhk vanade seltskonnatantsude õppimisel, mida juhendas Tantsupeomuuseumi asutaja ja tantsupidude juht Angela Arraste. Muusikat tegi saateks Henrik Hinrikus folk duo ja tutvuda sai Anna Raudkatsi isikunäitusega.

Kohaliku Omaalgatuse programm rahastas Torma  rahvamajas asuva kogukonna ühistegevuseks mõeldud ruumi remonti

MTÜ Torma Kultuur võttis 2019 aastal ette suure asja: tegi projekti Kohaliku Omaalgatuse Programmile ja korraldas Torma rahvamajas väiksema saali remondi. Kohaliku Omaalgatuse Programm rahastas MTÜ taotlust summas 2000.- eurot ning Jõgeva Vallavalitus toetas omalt poolt 1164.- euroga. Torma rahvamaja kasutajad on väga rõõmsad MTÜ Torma Kultuur ettevõtlikkuse üle. Remondiga sai rahvamaja väiksem saal täiesti uue ilme.